čtvrtek 9. dubna 2015

Barcelona photo diary: Day 2nd


Druhý den po jednání a krátké zastávce na hotelu jsem opět vyrazila poznávat krásy Barcelony.
Jako první jsem se vydala na fotbalový stadion FC Barcelona Camp Nou, ale dovnitř jsem nešla, jedině kdyby tam byl Messi. :) Z Camp Nou jsem dojela metrem opět na  Placa Catalunya, odkud jsem si to namířila ke Katedrále a pak prošla několik uliček uvnitř starého města Cittá Vella, které mají úžasnou atmosféru a rozhodně je stojí za to navštívit. Ze starého města jsem se vydala na pláž k Barcelonetě a vyzkoušela i teplotu moře na konci března. Už jsem zkoušela teplotu Atlantiku v dubnu před třemi lety v Belgii, takže jsem chtěla vyzkoušet i teplotu Středozemního moře.
Z Barcelonety jsem zamířila zpět přes památník Kryštofa Kolumba a chrám Sta. María del Mar do tržnice La Boquería, odtud zpět na Placa Catalunya na metro na hotel, třetí den na letiště a zpět domů.
Po cestě jsem samozřejmě nezapomněla koupit nějaké suvenýry, ty jedlé pro mého muže, ty parádivé pro ségru a samozřejmě jsem něco dovezla i sobě, ale o tom bude ještě samostatný článek.
Jediné, co mi mrzí je, že jsem nestihla Gaudího Parc Güell, ale beru to jako znamení, že se do Barcelony mám ještě vrátit. :)
Second day after business meeting and short stop at the hotel I went again to see the Barcelona.
At first I went to football stadium of FC Barcelona Camp Nou but I din't went inside, only when Messi would be there. :) From Camp Nou I went by underground to Placa Catalunya, from where I went to Cathedral and then to walked throught the small streets of old city Citá Vella which have great atmosphere and you have to visit them. From old city I walked to beach at Barceloneta and try the temperature of the sea in March. Three years agoo I tried Atlantic Ocean in April, so I wanted to go in  Mediterean Sea.
I went from Barceloneta through the Monument of Cristobal Colón and church Sta. María del Mar to the market La Boquería, from there back to Placa Catalunya to take a metro back to hotel, third day to the airport and flew back home.
I didn't forget to buy some souvenirs, these euatable for my man, some foppish for my sister and I bought something for myself  of course but the separate post about shopping will follow.
The only thing which I didn't see unfortunately is Gaudí's Parc Güell but I think it's a sign that I have to visit Barcelona one more time. :)
2 komentáře:

Your amazing comments, if you like my blog, follow me. :)